Gå till innehåll

Rapport från årsstämman 2019

Stort tack till alla som kom på Brf Jaktens föreningsstämma den 25 april. Det var en bra uppslutning, vilket ger styrelsen en stabil grund att arbeta från. Protokollet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan från och med torsdagen den 16 maj, men redan nu kommer här en kort sammanfattning över vad som beslutades.

STYRELSEN
Ett par nya ledamöter valdes in och ett konstituerande möte hölls lördagen 27 april. Styrelsen ser nu ut på följande vis:
Jennie Andersson – vice ordförande
Sonja Gube – ledamot
Peter Nyborg – ledamot
Kirsi Olsson – ledamot
Dwight Sjöstedt – ordförande och ekonomiansvarig
Johanna Spetz – sekreterare och kassör
Dijan Vranjic – ledamot

Till suppleanter valdes Håkan Alleus och Christophe Tarkowski.

MOTIONER
• Styrelsen fick i uppdrag att se över fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen för att säkerställa att den blir mer anpassad efter föreningens behov och till en konkurrenskraftig kostnad.

• Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på lösningar för säkerhetsdörrar samt postfack eller postlådor. Detta går hand i hand med  upprustningen av viloplanen och trapphusen. Förslag ska presenteras för föreningens medlemmar på ett medlemsmöte och/eller extrastämma innan beställning görs och arbetet sätter igång.

• Kontoret och expeditionen ska på ett ansvarsfullt sätt avvecklas och den lägenhet som utgjort kontoret ska säljas för att finansiera upprustningen av de allmänna utrymmena.

BRA ATT VETA!
Det fanns vissa frågetecken kring om avvecklingen av kontoret skulle innebära att det blir svårare att ”få tag” på styrelsen. Så är inte fallet. Styrelsen kommer precis som tidigare att ha en brevlåda och kan alltid nås via e-post.

NY E-POST TILL STYRELSEN
En liten men viktig uppdatering är att styrelsen nu bytt e-postadress för att kontaktuppgifterna på ett logiskt sätt ska hänga ihop med hemsidan. Du når
numera styrelsen på styrelsen@jakten.nu.

Mvh / Styrelsen