Gå till innehåll

Minienkät om Kommersens framtid

Flera av er har kanske läst att Kommersen att rivas i samband med utvecklingen av Masthuggskajsområdet. Under byggtiden kommer det att finnas en tillfällig lösning för Kommersen, vilken sedan kommer att övergå i en ny byggnad med en breddad verksamhet och funktion avseende såväl öppettider som innehåll. Göteborgs stad vill nu ta reda på vad boende i närområdet har för syn på saken. Vad tycker du? Har du några förslag för Kommersens framtida utveckling? Svara på en kort enkät via länken nedan. Svara senast den 12 januari!

Till enkäten