Gå till innehåll

Mer sopor!

Den 1 december 2023 går vi som sagt med i grannföreningen Skonarens sophanteringssystem, vilket innebär att hushållsavfallet delas upp i matavfall respektive restavfall/blandat avfall. Se nedanstående filer för info om vad som ska slängas var samt vad som händer med matavfallet som vi slänger (filerna öppnas i en ny flik).

Hämta din behållare för matavfallspåsar redan nu! De står utanför återvinningsrummet. Påsarna kommer du inom några dagar kunna hämta inne i återvinningsrummet, på hyllan direkt till vänster.