Gå till innehåll

A-Ö

A

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din bostad i andra hand behöver du göra en ansökan hos styrelsen. Du kan ladda ner denna ansökningsblankett för detta ändamål. I ansökan måste du ange skälet till uthyrning, den tilltänkta hyresgästens namn och under hur lång tid du önskar att uthyrningen ska pågå. Du måste ha styrelsens samtycke innan andrahandsuthyrningen kan påbörjas. Observera också att enligt Brf Jaktens stadgar 9 § (sista stycket) ska en avgift betalas till bostadsrätts-föreningen vid andrahandsuthyrning. Avgiften är för närvarande 388 kr per månad och debiteras som ett separat tillägg på månadsavin.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är till exempel:

  • Arbete, studier eller vård av anhörig på annan ort till vilken pendling inte är möjlig
  • Sjukdom
  • Uthyrning till egna barn som ska studera
  • Uthyrning till närstående
  • Provboende i samboförhållande

Du som äger bostaden, eller som hyr i första hand, svarar för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Hyr du i första hand kan du bli uppsagd om andrahandshyresgästen stör grannarna eller missköter sig. Om du äger bostaden kan allvarliga fall av störning eller misskötsamhet leda till att Brf Jakten säger upp din nyttjanderätt av bostaden. Det är sällsynt att sådana problem uppstår, men för allas trygghet och trivsamhet är det viktigt att vi vet vilka som bor i huset och att andrahandsuthyrningen går till på rätt sätt.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor kring det här eller läs mer på boupplysningen.se.

Avgift
Medlemsavgiften administreras av SBC. I avgiften ingår Kabel-TV via Sappa, samt bredband från Riksnet (upp till 1 000 Mbit).
Vid borttappad avgiftsavi kontakta SBC:s kundtjänst eller ladda ner din avi digitalt via appen Vår Brf (App Store eller Google Play).

B

Boendeparkering
Boende på Långgatorna, som är folkbokförda i Göteborg Stad och är registrerade bilägare, kan genom Göteborgs Stad ansöka om boendeparkering (besök parkeringssidorna på Göteborg Stads webbplats).

Brandvarnare
Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Föreningen delade ut brandvarnare till alla lägenheter för ett antal år sedan, men sedan är det upp till dig som medlem att se till att den fungerar och byta den om den går sönder. Testa batteriet med jämna mellanrum.

Bredband
Bredband från Riksnet ingår i lägenheten (upp till 1 000 Mbit). Den boende ombesörjer egen router.

Vid bredbandsstörningar kontakta Riksnet support. Uppge att du är boende i Brf Jakten i Göteborg. Säkerställ först att det inte är något i din utrustning som har gått sönder/är felaktigt. Läs mer om detta på sidan Bredband.

C

Cyklar
I gårdsplan i varje uppgång, förutom Tredje Långgatan 37, Fjärde Långgatan 41 och Andra Långgatan 32, finns ett cykelrum som du kommer in i med din lägenhetsnyckel. Utanför 32:an/37:an finns ett utecykelrum med gallerdörr och utanför 39:an finns cykelställ.
Vi har även ett säkert rum för cyklar, mopeder och motorcyklar i källarplan/garaget, För närvarande är alla platser uthyrda, men du kan skicka in en intresseanmälan till styrelsen så hör vi av oss när det blir en plats ledig.

Container
Tre gånger per år bjuder föreningen på en container där man kan slänga gamla möbler, kläder eller vad man nu har rensat ut från sitt hem eller förråd. Det som inte får slängas i containern är miljöfarligt gods (färg, lösningsmedel etcetera) elektriska apparater (gäller även lampor, ljusslingor med mera.).
Containertillfällena brukar oftast vara i januari respektive september. Information sätts upp i god tid i hissar och entrétavlor.

F

Felanmälan
För felanmälan inom olika områden, se sidan Felanmälan.

Fläktar
Styrelsen måste kontaktas vid byte av köksfläkt! Endast två märken av fläktar är godkända: Torfors Alliancefläktar eller Franke Alliancefläktar.

Fönster och balkongdörrar
Glasen i fönster och balkongdörrar är enskild medlems ansvar, likaså insidan av fönster och balkong.

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie årsstämma ska enligt stadgarna hållas före juni månads utgång. Kallelse sitter längst fram i årsredovisningen, som delas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

Förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.

G

Garageplats
Föreningen driver tillsammans med grannföreningarna BRF Skonaren och BRF Galeasen Långgatornas Samfällighetsförening, LSF, som förvaltar garaget under Skonaren och Jaktens fastigheter. Garaget har 116 bilplatser och 7 platser för MC. Månadsavgiften är 850 kronor för bil och 300 kronor för MC. Det tillkommer engångsavgift på 500 kr för programmering av garageöppnare, samt för MC-plats även 169 kr för nyckel. Om du vill ställa dig i kö för garageplats gör du detta via LSF:s hemsida.

Grillning
Grillning på balkong med kol - eller gasolgrill är inte tillåtet. Elektriskt grill är okej. På innergården har föreningen en grill och du kan naturligtvis även ta ner din egen grill på gården och grilla (dock inga engångsgrillar på gräsmattan, eftersom den då blir förstörd).

Gästlägenhet
Föreningen har en gästlägenhet på Fjärde Långgatan 41 som du som medlem kan hyra för 350 kronor per natt. Läs mer på sidan Gästlägenhet.

Glöggfest
Varje år i december bjuder föreningen in till glöggfest på innergården. Vi umgås kring granen, dricker glögg, äter pepparkakor och lyssnar på stämningsfull julmusik. Anslag sätts upp i god tid i hissar och entrétavlor och här på hemsidan.

H

Hiss
I alla hissar finns en alarmknapp kopplad till SOS Alarm och som du kan trycka på om hissen stannar. Uppstår problem och du inte kommer fram via alarmknappen, ring SOS Alarm, 031-334 12 46.

I

Innergården
Föreningen har en innergård som under sommaren är en underbar plats att njuta av sol, mat och sällskap. Naturligtvis är fyrbenta vänner välkomna, men tänk på att för andras trevnad plocka upp hundbajset om hunden blir nödig.
Om du röker, ta med dig en askkopp ner så att gården hålls ren och fin från fimpar.

J

Jaktens bokhylla
I gårdsentrén till Fjärde Långgatan 45 hittar du Jaktens bokhylla, där alla boende kan låna böcker och bidra med nya böcker för att glädja alla läshungriga boende!

K

Källarförråd
Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. De flesta av dessa förråd finns belägna i källaren (garageplanet). Lås till förrådet står medlemmen för. Undantagna är de förråd som är utrustade med ventiler/kranar för vattnet och som fastighetsskötare och hantverkare, genom föreningen, måste kunna ha tillgång till vid akuta vattenskador eller för avstängning av vatten vid renovering. I dessa fall används i de flesta fall ett kodlås som föreningen står för.

L

Lokalhyresgäster
Föreningen har fyra lokaler på Andra Långgatan som är uthyrda för affärsverksamhet: King's Head, Queen's Head, Maxim och Djurens Rätt.

Lägenhetsregister
Föreningens lägenhetsregister administreras av SBC. Om du vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret kontaktar du Eva Holm på SBC: eva.holm@sbc.se eller telefon 031-745 46 25.

P

Porttelefon
Porttelefonen är kopplad till det telefonnummer som den boende har valt. Det fungerar både med fasta telefoner och mobiltelefoner.
Efter kl. 22.00 fungerar ej kortnumret, utan då slås i stället B + telefonnumret till den man ska besöka.

S

Sopnedkast
Sopnedkastet får endast användas för att kasta hushållsavfall i väl tillslutna påsar. Tidningar, reklam, glas med mera får ej kastas i sopnedkastet. Allt som kastas skall vara väl emballerat.

Störande ljud
Mellan kl. 22–08 ska extra hänsyn visas. Sänk gärna volymen på TV:n och spela dator- och TV-spel med lurar. Alla behöver respektera sina grannar, framförallt under kvälls- och nattetid. Renoveringsarbeten som förorsakar buller och störande ljud får endast ske under vardagar mellan kl. 08-18. Läs mer på sidan Störningar.

Stadgar
Föreningens stadgar hittar du på sidan Stadgar.

Styrelsen
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen har normalt möte var tredje tisdag, undantaget helgdagar.

T

Takterrassen
Takterrassen nås via ingången till 41:an och alla boende är välkomna att använda den. Ordning- och trivselreglerna är desamma som på gården. Ta med dig allt du har tagit upp, städa efter dig och släng skräpet.

Tvättstugor
Information om föreningens tvättstugor finns på sidan Tvättstugor.

U

Underhållsplan
Föreningen har sedan 2019 en underhållsplan upprättad i samarbete med Sustend.

Å

Årsredovisning
Föreningens årsredovisning hittar du på sidan Årsredovisningar.