Gå till innehåll

Andrahandsuthyrningar

För att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Ansökningen sker skriftligen – blankett finns att ladda ner här (öppnas i ny flik). Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Lagar, regler & praxis
Vad som gäller vid andrahandsuthyrning styrs av bostadsrättslagen, hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad. Allt är inte reglerat i detalj, utan avgöranden i hyresnämnden är vägledande för exempelvis vilka skäl som kan godtas och hur lång tid andrahandsuthyrning tillåts, vilket då ses som praxis. BRF Jakten uppdaterar kontinuerligt föreningens regler för andrahandsuthyrningar så att de följer gällande praxis rekommenderad av Bostadsrätterna.

Högst ett år i taget
BRF Jakten beviljar uthyrning i andrahand i högst ett år i taget. Det innebär att du måste ansöka igen innan tiden har löpt ut om du behöver fortsätta hyra ut lägenheten. Den totala uthyrningstiden beror på vilket skäl du har angett i din ansökan.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning
Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är i dagsläget följande:

  • Arbete på annan ort till vilken pendling inte är möjlig (mer än 1,5 timmas restid enkel väg). Uthyrningstid: max 4 år. Vid arbete på annan ort krävs arbetsgivarintyg.
  • Värnplikt eller studier  på annan ort till vilken pendling inte är möjlig (mer än 1,5 timmas restid enkel väg). Uthyrningstid: så länge som studierna/värnplikten pågår. Intyg krävs.
  • Vård av anhörig på annan ort till vilken pendling inte är möjlig (mer än 1,5 timmas restid enkel väg).
  • Ålder och sjukdom (egen)
  • Uthyrning till närstående. Uthyrningstid: max 4 år
  • Provbo i samboförhållande (max 1 år, uppdelat på 6 månader i taget, dvs. ny ansökan måste göras för månad 7-12)
  • Uthyrning på grund av dålig säljmarknad (max 1 år, uppdelat på 6 månader i taget, dvs. ny ansökan måste göras för månad 7-12)
  • Uthyrning i väntan på pension (max 5 år före pensionen)
  • Längre utlandsvistelse

Räkna med upp till 4 veckors handläggningstid. Observera också att enligt BRF Jaktens stadgar 9 § (sista stycket) kan en avgift tas ut vid andrahandsuthyrning. Avgiften är 10 % av gällande prisbasbelopp och debiteras som ett separat tillägg på månadsavin.

Du som äger bostaden, eller som hyr i första hand, svarar för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Hyr du i första hand kan du bli uppsagd om andrahandshyresgästen stör grannarna eller missköter sig. Om du äger bostaden kan allvarliga fall av störning eller misskötsamhet leda till att Brf Jakten säger upp din nyttjanderätt av bostaden. Det är sällsynt att sådana problem uppstår, men för allas trygghet och trivsamhet är det viktigt att vi vet vilka som bor i huset och att andrahandsuthyrningen går till på rätt sätt.

För information om hur du skriver ett kontrakt med den du ska hyra ut till, se boupplysningen.se.