Gå till innehåll

För mäklare

Om föreningens lägenheter, lokaler, ekonomi etc. se BRF Jaktens årsredovisning.

EKONOMISK FÖRVALTNING
SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB)

Faktureringsadress:
5402 Brf Jakten
SBC
Box 5
851 02 SUNDSVALL

VANLIGA MÄKLARFRÅGOR
Finns det några planerade avgiftshöjningar?
Inga beslutade höjningar i dagsläget. Avgiftsfrågan kommer att diskuteras i budgetarbetet i december 2023 där vi utgår från rekommendationen från vår ekonomiske förvaltare.

Finns det några planerade större ombyggnationer?
Upprustning av tak och balkonger med början hösten 2023.

Tillåts ägande av juridisk person?
Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?
Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

Vad gäller angående el, vatten, värme och ventilation?
I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. För godkända fläktar  se sidan Regler vid ombyggnation.

Ingår bredband och kabel-TV?
TV: I medlemsavgiften ingår ett baspaket från SAPPA.
Bredband: Bredbandsuppkoppling via fiber på upp till 1 000 Mbps ingår i medlemsavgiften. Router står den boende för.

Vilka nycklar ska ingå vid överlåtelsen?
• 3 nycklar + 3 passerbrickor till lägenheten
• 3 nycklar till postboxen

Finns det parkeringsplatser?
Föreningen har ett garage tillsammans med grannföreningarna Brf Skonaren och Brf Galeasen. Kötiden för garageplats varierar mellan cirka 2-4 år. Se www.lsfgbg.se för mer information och anmälan till kö.
Kontakta Göteborgs stad gällande frågor om boendeparkering.

Finns det plats för MC och cyklar?
Det finns allmänna cykelrum i alla trapphus förutom på Tredje Långgatan 37 där cykelrummet ligger tvärs över från den bakre ut-/ingången och Tredje Långgatan 39 där cykelrummet ligger till höger om entrén.
Utanför 32:ans uppgång finns ett låst cykelutrymme med gott om plats för cyklar. Utrymmet öppnas med lägenhetsnyckeln.
Utöver detta finns det ett låst MC- och cykelrum i garaget där man kan hyra plats för en månadsavgift.

Undersökningsplikt
Påminn gärna era kunder/klienter om att de som köpare av en bostadsrättslägenhet har undersökningsplikt enligt köplagen. Speciellt bör de säkerställa att köksfläkten är kompatibel med föreningens ventilationssystem. Det man ska ha är en spiskåpa med kolfilter, utan fläktmotor – alternativt fläkt i kombination med ett rätt kopplat Sirrusspjäll (fackmannamässigt utfört!). Exempel på tillåten fläkt är Franke 1221A-10.