Gå till innehåll

Motioner

Finns det något du vill förändra eller har du förslag på förbättringar? Ta chansen och gör din röst hörd genom att lämna in en motion till årsstämman.

Motioner till årsstämman 2024 ska vara styrelsen tillhanda senast den 24 februari. Motionerna ska vara undertecknade samt försedda med lägenhetsnummer (Jaktens interna). Vi tar inte emot motioner skrivna som mejl.

En motion från medlem måste innehålla en bakgrund och ett yrkande
för att vara giltig, annars kan styrelsen avstå förslaget. För att underlätta har vi tagit fram en mall för motioner som kan fyllas i och skrivas ut - du hittar den HÄR. (Öppnas i ny flik)