Gå till innehåll

Badrum och kök

Samtliga renoveringar av badrum och kök måste genomföras med synliga vattenledningar. Ledningarna får alltså inte döljas bakom kakel eller liknande. Detta på grund av det stora antal vattenskador i samband med renovering av badrum/kök där det på grund av dåligt utfört arbete med rördragningar har uppstått läckage bakom kakelväggar och liknande. Detta är ett mycket kostsamt problem som förorsakar vår förening stora kostnader och bonusförluster hos försäkringsbolaget.

OBS! I de lägenheter där det finns vattenburen handdukstork måste det iakttas stor försiktighet, då vattenledningarna till dessa torkar går i badrumsgolvet!

Vid badrumsrenovering måste eventuell vattenburen handdukstork ersättas av elektrisk sådan, detta på grund av risk för legionellasjuka.

OBS! Styrelsen måste kontaktas vid byte av köksfläkt! Endast två märken av fläktar är godkända:

  • Torfors Alliancefläktar
  • Franke Alliancefläktar

Den/de som planerar renovering av badrum/kök måste alltid kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas.

När renoveringsarbetet är avslutat skall besiktning göras av SBC eller en av SBC utsedd/godkänd besiktningsman. Denna besiktning betalas av bostadsrättsägaren.