Gå till innehåll

Återvinningsrum

Återvinningsrummet finns precis till höger innanför grinden. Du kommer in med din lägenhetsnyckel.

I återvinningsrummet kan du slänga följande:

 • Tidningar i avsedda behållare. Inga kuvert, bärkassar av papper eller plast får slängas med tidningarna. Det finns särskilda säckar avsedda för dessa.
 • Wellpapp och kartong i märkt ställ, väl hopvikta!
 • Mjölk-/juiceförpackningar i avsett kärl, ursköljda och hopvikta.
 • Hård- och mjukplast (exempelvis plastflaskor, smörkartonger, frigolit m.m.) i avsett kärl.
 • Metallburkar/-lock, i avsett kärl
 • Färgat och ofärgat glas såsom flaskor, burkar m.m. i avsedda behållare, ursköljda och med kapsyler och lock borttagna.
 • Batterier i avsedd låda.
 • Vanliga glödlampor i märkt plastlåda.
 • Lågenergilampor i märkt plastlåda.
 • Lysrör, ej krossade, i plåttunnan.
 • Elektronik i elvagnen.

OBS! Inget porslin får slängas i behållarna för glas!

GROVSOPOR Möbler, bygg-/och rivningsmaterial, gammal inredning, gips, kakel/klinkers får INTE ställas i återvinningsrummet. Var och en ansvarar själv för bortforslandet av detta.

MILJÖFARLIGT GODS Målarfärg, lacker, sprayer, samt lösningsmedel får under inga omständigheter lämnas i återvinningsrummet! Passa i stället på när kommunens bil för farligt avfall kommer till Masthuggstorget. Schema för bilen finns att ladda ner HÄR.
Otillåten dumpning av avfall kommer att debiteras. Tyvärr måste alla vara med och betala för detta.

Närmast belägna återvinningscentral
Renovas Återvinningscentral Anna Odhners gata, Högsbo
Öppettider: må- fre: 07.00 –19.00, lö-sö: 09.00–17.00
Folkbokförda i Göteborg har 6 fria besök om året.
För mer information, kontakta Göteborgs stad, tel. 031-368 00 00.