Gå till innehåll

Kommande renoveringar

Övergripande åtgärder gällande kommande renoveringar:

Tak

  • Renovering av takpannor
  • Målning av takplåt
  • Installation av solceller

Fasad

  • Byte av trasigt tegel
  • Förbättring av tegelfogar
  • Puts vid sockeln

Balkonger

  • Fullständig renovering av befintliga balkonger med ny betongplatta och nya räcken
  • Tillbyggnad av balkonger, och nya balkonger, där bygglovet tillåter

Status: Vi väntar på bygglov från Stadsbyggnadskontoret.

Avvattning

  • Installation av utanpåliggande stuprör som ersätter de som i dag ligger inuti fastigheten

IMD - Individuell mätning av el