Gå till innehåll

Kommande renoveringar

Status:
4 juli 2023: I dagarna inväntar vi prisförslag, en grov produktiontidplan samt det slutliga avtalet för nya och utökade balkonger.
April 2023: Arbete med att ta fram avtal för nya balkonger samt tillbyggnad av balkonger pågår.
Mars 2023: Bygglovet är nu klart. Arbetet med upphandling kan påbörjas.

Övergripande åtgärder gällande kommande renoveringar:

Tak

  • Renovering av takpannor
  • Målning av takplåt
  • Installation av solceller

Fasad

  • Byte av trasigt tegel
  • Förbättring av tegelfogar
  • Puts vid sockeln

Balkonger

  • Fullständig renovering av befintliga balkonger med ny betongplatta och nya räcken
  • Tillbyggnad av balkonger, och nya balkonger, där bygglovet tillåter

Avvattning

  • Installation av utanpåliggande stuprör som ersätter de som i dag ligger inuti fastigheten

IMD - Individuell mätning av el