Gå till innehåll

Porttelefon

Allmänt
Porttelefonen är kopplad via telefonen och därför behöver den kopplas till din telefon (fast telefon eller mobiltelefon) för att fungera. Din telefon måste också  klara av tonval (om du har en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna – se i telefonens manual). Man kan koppla upp till två telefonnummer till varje lägenhet.

Efter kl. 22.00 varje kväll går porttelefonen över till telefonen, vilket innebär att  besökare måste knappa in ditt telefonnummer på porttelefonen.

Svara vid uppringning från porttelefon

  1. Lyft luren vid ringsignal.
  2. Tala med besökaren.
  3. För att acceptera tillträde trycker du antingen på "*" eller "5" på din telefon.
  4. För att neka tillträde, tryck "#" eller lägg på luren.
  5. Lägg på luren.

Ändring av telefonnummer kopplat till porttelefonen
Vill du ändra telefonnummer kopplat till porttelefonen gör du detta själv via Aptus-portalen  eller Aptus Home-appen. (Aptus har för närvarande en bugg som gör att det inte går att ändra porttelefonnummer i Agera-tavlan.)

Du loggar in med de lägenhetsunika inloggningsuppgifter som skickades ut i våras tillsammans med informationen om systembytet. Har du glömt dina inloggningsuppgifter, kontakta styrelsen.