Gå till innehåll

Störningar

Störande ljud – första åtgärder
Om du störs av ett ljud så lokalisera var ljudet kommer ifrån och knacka gärna på. Grannen är kanske inte medveten om att denne förorsakar väsen. Förklara på ett vänligt sätt situationen och be grannen att upphöra med ljudet.

Om det inte går att lokalisera ljudet så skriv en lapp och sätt upp i hiss eller port och förklara hur och när du har blivit störd. Var konstruktiv och försök att hålla en vänlig ton. Åter igen så är grannen kanske inte medveten om att den orsakat störande ljud.

Vänligen notera att spädbarnsskrik, tvättmaskinsljud, duschljud etcetera tillhör en normal livssituation i ett flerbostadshus. Dessa ljud betraktas normalt inte som störande.

Störande ljud – störningsjournal
Om störande ljud regelbundet uppstår under tider då extra hänsyn ska visas – och du upprepade gånger har förklarat det för grannen eller kontaktat styrelsen och påpekat problemet – ska du upprätta en störningsjournal. Under en månads tid skriver du ned alla datum och klockslag då ljuden uppstått och vad det varit för slags ljud. Efter en månad mejlar du journalen till Brf Jaktens styrelse. I ett första skede vill styrelsen prata med alla inblandade för att få till en konstruktiv och hållbar lösning. Om inte detta går kan bostadsrättsföreningen vidta juridiska åtgärder mot boende som konsekvent stör grannarna. Men ha i åtanke att olika personer störs av ljud i olika utsträckningar. Om du störs av steg från grannens bostad eller spädbarnsskrik kan inte styrelsen agera. Sådana ljud tillhör en normal livssituation. Om någon är mycket ljudkänslig är tyvärr inte ett boende i ett flerbostadshus en ideal lösning.

Störningsjour
Om du har knackat på hos grannen och denne inte har upphört med att till exempel spela hög musik mitt i natten kan du ringa störningsjouren på tel. 031-334 12 46. Om störningsjouren rycker ut och finner att det inte finns ett störande moment kan du bli betalningsskyldig för utryckningen. Om störningsjouren rycker ut och finner att störningar sker är det den som orsakar ljuden som får betala utryckningskostnaden.