Gå till innehåll

Ett mål och en förhoppning är att mellangården ska bli ett gemensamt trivselområde utan belamring av bilar. Vi vill därför påminna om att det råder parkeringsförbud på mellangården.

Styrelsen lånar ut p-tillstånd
För att kunna parkera bilen på mellangården krävs ett parkeringstillstånd som
delas ut av styrelsen. Det kan till exempel gälla en längre avlastning av varor,
hantverkare som behöver parkering över dagen, eller flytt. P-tillståndet gäller
07.00–21.00 måndag till söndagar. Parkeringsplatser kommer också snart att
märkas upp. Dessa tillstånd kan hämtas upp på måndagar i styrelserummet på
kontorstiden mellan 18.30 –19.30, och återlämnas under veckan, eller enligt överenskommelse, i styrelsens brevlåda.

Olovlig parkering bötfälls
Observera att mellangårdens samfällighet har rätt att bötfälla fordon som står
olovligen på mellangården. Med ”olovligen” menas fordon som på ett eller annat
sätt fått tillträde till mellangården och där parkerar utan styrelsens tillstånd
under mer än 10 minuter. Överträdelse av ovanstående beivras med en avgift på
för närvarande 1 000 kr.

På grund av sommarlov och semestrar har sista dagen för uppmärkning av cyklarna flyttats fram till 25 augusti. Ni som har anmält att ni har cyklar som ni vill behålla kommer få uppmärkningslappar under de närmaste två veckorna, men det är alltså ingen brådska att sätta på dem.

Vill du inte längre ha kvar din cykel? Då kan du skänka den till Cykelköket vid Kommersen på Första Långgatan. Se www.cykelkoket.org för öppettider.