Gå till innehåll

Nycklar och passerbrickor

Nycklar
Det låssystem som Jakten använder är iLOQ – ett digitalt låssystem, med hög säkerhet. Fördelar med detta system är bland annat:

  • Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.
  • Behörigheten till en borttappad nyckel kan stängas av så att den inte längre fungerar att öppna med.
  • Ingen obehörig kopiering av nycklar eftersom kodningen i nyckeln är krypterad.
  • Det är lätt att utreda missbruk av ett gemensamt utrymme.
  • Det räcker med en enda nyckel.
  • Nycklarna kan återanvändas och omprogrammeras hur många gånger som helst.

Läs mer om låssystemet

Upplever du problem med din nyckel? Läs/ladda ner bruks- och serviceanvisningar för iLOQ-nyckeln HÄR.

Varje lägenhet har fått 3 lägenhetsnycklar och dessa ska ingå vid en överlåtelse/försäljning.

Passerbrickor
Passerbrickor som förlorats anmäls omedelbart till styrelsen för borttagning ur passersystemet.

Varje lägenhet har fått 3 passerbrickor och dessa ska ingå vid en överlåtelse/försäljning.

Beställning av nycklar och passerbrickor görs på sidan Beställning av nycklar & passerbrickor.