Gå till innehåll

Badrum och kök

Samtliga renoveringar av badrum och kök måste genomföras med synliga vattenledningar. Ledningarna får alltså inte döljas bakom kakel eller liknande. Detta på grund av det stora antal vattenskador i samband med renovering av badrum/kök där det på grund av dåligt utfört arbete med rördragningar har uppstått läckage bakom kakelväggar och liknande. Detta är ett mycket kostsamt problem som förorsakar vår förening stora kostnader och bonusförluster hos försäkringsbolaget.

OBS! I de lägenheter där det finns vattenburen handdukstork måste det iakttas stor försiktighet, då vattenledningarna till dessa torkar går i badrumsgolvet!

Vid badrumsrenovering måste eventuell vattenburen handdukstork ersättas av elektrisk sådan, detta på grund av risk för legionellasjuka.

OBS! Styrelsen måste kontaktas vid byte av köksfläkt!

Det man ska ha är en spiskåpa med kolfilter, utan fläktmotor – alternativt fläkt i kombination med ett rätt kopplat Sirrusspjäll (fackmannamässigt utfört!). Exempel på tillåten fläkt är Franke 1221A-10.

Den/de som planerar renovering av badrum/kök måste alltid kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas.

Vi påminner om att certifierade fackmän ska användas. Efter renoveringen vill vi ha in ett intyg från det företag som har utfört renoveringen, där de påvisar att de är certifierade att utföra det arbete som de har gjort, samt en kort beskrivning av vilket arbete som har utförts. Detta är viktigt om det i framtiden skulle uppstå någon form av skada eftersom det då åligger den boende att bevisa att arbetet är fackmannamässigt utfört.