Gå till innehåll

Kommande renoveringar

Produktiontidplan

Översikt renoveringsetapper

Status
- 30 oktober 2023: Startmöte med vald entreprenör (PSAB)
- 16 oktober 2023: Då flera som i utskicket som gjordes år 2021 sade JA till utökad alt. ny balkong nu har ändrat sig till NEJ måste bygglovet gå tillbaka till Stadsbyggnadsförvaltningen för granskning och beslut.
- 6 oktober 2023: Alla avtal gällande balkonger är utdelade. Val av entreprenör görs i dagarna.
- 4 juli 2023: I dagarna inväntar vi prisförslag, en grov produktiontidplan samt det slutliga avtalet för nya och utökade balkonger.
- April 2023: Arbete med att ta fram avtal för nya balkonger samt tillbyggnad av balkonger pågår.
- Mars 2023: Bygglovet är nu klart. Arbetet med upphandling kan påbörjas.

 


Tak

  • Renovering av takpannor
  • Målning av takplåt
  • Installation av solceller

Fasad

  • Byte av trasigt tegel
  • Förbättring av tegelfogar
  • Puts vid sockeln

Balkonger och terrasser

  • Fullständig renovering av befintliga balkonger med ny betongplatta och nya räcken
  • Tillbyggnad av balkonger, och nya balkonger, där bygglovet tillåter

FRÅGOR & SVAR OM BALKONGER OCH TERRASSER

Storlek på olika balkonger. Alla balkonger är 1600mm djupa.
Andra, Tredje och Fjärde Långgatan

Tredje och Fjärde Långgatan

Tredje Långgatan

Utformning av terrasser
Ritning över terrasser


Avvattning

  • Installation av utanpåliggande stuprör som ersätter de som i dag ligger inuti fastigheten

IMD - Individuell mätning av el