Gå till innehåll

Renoveringsprojektet

Vid frågor kontakta PSAB:s platschef Stefan: 0705 - 49 09 04

Produktiontidplan - UPPDATERAD april 2024

Översikt renoveringsetapper

Om något akut skulle hända med ställningen, eller om du har några frågor om arbetet på plats, når du platschef Stefan på telefon 0705 - 49 09 04.

STATUS

Renoveringsarbeten vecka 20-21:

 • Arbeten med byte av tegelbalkar på fasad pågår på Andra Långgatan 32-34. Fogning påbörjas vecka 20.
 • Arbeten med byte tegelbalkar pågår på innergården mellan uppgång 34-45.
 • Arbeten på tak/takterrasser pågår mot Skonaren och mot innergården ovanför 32, 34, 37 och 39. Det påbörjas även rivning av två takterrasser mot Andra Långgatan.

Tänk på att ha fönster och ventiler stängda.

 • Onsdag den 15/5 lyfter vi upp en större del av det nya takteglet.
 • Formning/gjutning av nya balkonger pågår mot Skonaren och på innergården vid 32, 37 och 39.
 • Montering ställning pågår på Fjärde Långgatan 43-45, även på innergården.

Renoveringsarbeten vecka 18-19:

 • Arbeten med fräsning fogar och byte av tegelbalkar på fasad pågår på Andra Långgatan 32-34. Fogning påbörjas vecka 19.
 • Arbeten med fräsning fogar och byte tegelbalkar pågår på innergården mellan uppgång 34-45. Tänk på att ha fönster och ventiler stängda.
 • Arbeten på tak/takterrasser pågår mot BRF Skonaren och mot innergården ovanför 32, 34, 37, 39.
 • Vecka 18 rivs balkonger på Andra Långgatan 34 mot gatan. Det blir vibrationer och höga ljud vid detta arbete. Ta bort saker på fönsterbänkar m.m.
 • Formning/gjutning av nya balkonger pågår mot Skonaren och på innergården vid 32, 37, 39.
 • Montering av ställning påbörjas på Fjärde Långgatan 43-45.

Renoveringsarbeten vecka 16-17:

 • Arbeten med fräsning fogar och byte av tegelbalkar på fasad pågår på Andra Långgatan 32-34. Tänk på att ha fönster och ventiler stängda.
 • Arbeten med fräsning fogar och byte tegelbalkar påbörjas på innergården mellan uppgång 34 och 45. Tänk på att ha fönster och ventiler stängda.
 • Arbeten på tak/takterrasser pågår mot BRF Skonaren och mot innergården ovanför 32:an, 37:an och 39:an.
 • Vecka 17 rivs balkonger på Andra Långgatan 34, både på utsidan och in mot gården. Det blir vibrationer och höga ljud vid detta arbete. Ta bort saker på fönsterbänkar, hyllor med mera!
 • Formning av nya balkonger påbörjas mot Skonaren och på innergården vid 32:an, 37:an och 39:an.

Renoveringsarbeten vecka 14-15:

 • Arbeten med byte av tegelbalkar på fasad pågår på Tredje Långgatan 39 och 37 och Andra långgatan 32.
 • Arbeten på tak/takterrasser pågår mot BRF Skonaren.
 • Montering av ställning pågår på innergården mellan 34:an och 45:an.
 • Fräsning av fogar påbörjas på fasad på Andra Långgatan. Då kommer en tunn plast att montera utanför era fönster som skydd. Tänk även på att ha fönster och ventiler stängda.

Renoveringsarbeten vecka 12-13:

 • Arbeten med fogning på fasad pågår på Tredje Långgatan 39, 37 och 32.
 • Arbeten med tak/takterrasser pågår mot BRF Skonaren.
 • Montering ställning pågår på Andra Långgatan 32-34.
 • Vecka 13 påbörjas fräsning fogar på fasad på Andra Långgatan tidigare informerat om vecka 11. Då kommer även en tunn plast att monteras utanför era fönster som skydd. Tänk även på att ha fönster och ventiler stängda.

Renoveringsarbeten vecka 10-11:

 • Arbeten med byte trasiga tegelstenar/tegelbalkar på fasad pågår på Tredje Långgatan 39-37. Vi kommer även att börja foga fasaden om vädret tillåter.
 • Arbeten med takterrasser pågår mot BRF Skonaren
 • Montering av ställning pågår på Andra Långgatan 32-34.
 • Vecka 11 påbörjas fräsning fogar på fasad på Andra Långgatan. Då kommer vi även att montera en tunn plast utanför era fönster som skydd, tänk även på att ha fönster och ventiler stängda.

Renoveringsarbeten vecka 8-9:

 • Arbeten med fräsning av fogar på tegelfasad fortgår.
 • Fortsatt arbete med demontering av räcken/nedbilning av golv på balkonger på fasad mot innergården vid uppgång 39, 37, 32 och 34. Detta medför höga ljud och vibrationer och vill påminna om att ta bort saker på fönsterbänkar, väggar m.m.
 • Schaktarbeten med dagvattenrör pågår på Andra Långgatan 32 – Fjärde Långgatan 45.
 • Vecka 9 påbörjas montering av ställning på Andra Långgatan 32–34..

Renoveringsarbeten vecka 6–7:

 • Arbeten med fräsning av fogar på tegelfasad pågår. PSAB kommer att montera en tunn plast utanför era fönster som skydd under dessa arbeten.
 • Fortsatt arbete med demontering av räcken/nedbilning av golv på balkonger på fasad mot innergården vid uppgång 39, 37, 32 och 34. Detta medför höga ljud och vibrationer och vill påminna om att ta bort saker på fönsterbänkar, väggar m.m.
 • Schakt-arbeten med dagvattenrör kommer att påbörjas på Andra Långgatan 32-34.

Tidigare
2024-01-23: Viktig info från PSAB gällande arbeten balkonger mot gården 32:an, 37:an, 39:an samt lägenheter i 34:an som slutar på 1 (3421, 3431, 3441 etc.)

- 30 oktober 2023: Startmöte med vald entreprenör (PSAB)
- 16 oktober 2023: Då flera som i utskicket som gjordes år 2021 sade JA till utökad alt. ny balkong nu har ändrat sig till NEJ måste bygglovet gå tillbaka till Stadsbyggnadsförvaltningen för granskning och beslut.
- 6 oktober 2023: Alla avtal gällande balkonger är utdelade. Val av entreprenör görs i dagarna.
- 4 juli 2023: I dagarna inväntar vi prisförslag, en grov produktiontidplan samt det slutliga avtalet för nya och utökade balkonger.
- April 2023: Arbete med att ta fram avtal för nya balkonger samt tillbyggnad av balkonger pågår.
- Mars 2023: Bygglovet är nu klart. Arbetet med upphandling kan påbörjas.

 


Tak

 • Renovering av takpannor
 • Målning av takplåt
 • Installation av solceller

Fasad

 • Byte av trasigt tegel
 • Förbättring av tegelfogar
 • Puts vid sockeln

Balkonger och terrasser

 • Fullständig renovering av befintliga balkonger med ny betongplatta och nya räcken
 • Tillbyggnad av balkonger, och nya balkonger, där bygglovet tillåter

FRÅGOR & SVAR OM BALKONGER OCH TERRASSER

Storlek på olika balkonger. Alla balkonger är 1600mm djupa.
Andra, Tredje och Fjärde Långgatan

Tredje och Fjärde Långgatan

Tredje Långgatan

Utformning av terrasser
Ritning över terrasser


Avvattning

 • Installation av utanpåliggande stuprör som ersätter de som i dag ligger inuti fastigheten

IMD - Individuell mätning av el