Gå till innehåll

Störningar

Det har vid upprepade tillfällen kommit in klagomål till styrelsen angående störande ljud. Vi vill därför klargöra ett flertal punkter för att försöka förbättra boendemiljön och skapa ökad förståelse.

Är fastigheten lyhörd?
Ja. Den är byggd helt i betong och ljud färdas mycket lätt genom samtliga våningsplan och även mellan trappuppgångarna. Detta kan inte byggas bort. Därför är det viktigt att man följer trivselreglerna. Är man mycket ljudkänslig så är tyvärr inte ett boende i ett flerfamiljshus den bästa lösningen.

När får man renovera och förorsaka skarpa ljud som bankningar och borrljud?
Endast på vardagar mellan kl. 08.00-18.00. Övriga tider får man helt enkelt lägga undan hammaren och borren och ägna sig åt så kallade tysta arbeten som målning och tapetsering.

När ska man visa särskild hänsyn?
Alla dagar mellan kl. 22.00-08.00. Det är alltså inte lämpligt att sätta igång högljudda hushållsmaskiner, spela musikinstrument eller dra igång en storstädning efter kl. 22. Om man tycker om att spela dator-/Tv-spel nattetid ska man använda hörlurar.

Vad är normala ljud som generellt inte anses vara störande?
Vardagsljud som tillhör ett normalt liv. Det inkluderar ljud som steg, tal, skratt, barnlek, spädbarnsgråt, ljud från tvättmaskin, dammsugare, spolning i toalett, dusch, Tv-ljud på normal volym och liknande.

Vad är ljud som generellt anses vara störande?
Överdrivet hög volym på Tv eller stereo, vilt festande, skrik, bankande utanför renoveringstiderna, medvetet bankande på grannars väggar – golv – eller tak, subwoofers och genomträngande basgång, återkommande högljudda gräl, ihållande spelande på musikinstrument och liknande.

Vad gör jag om grannen stör?
Knacka på. Det här tar ofta emot men det är det snabbaste och mest effektiva sättet att få stopp på det störande ljudet. Referera till den här informationen på hemsidan. Förhoppningsvis har grannen bara glömt bort sig och förstår och hörsammar uppmaningen. Om grannen – mot förmodan – inte hörsammar uppmaningen kontaktar du styrelsen som får skriva en tillsägelse. Men det är oerhört viktigt att du är säker på vem som förorsakat störningen och skriver ned datum och klockslag och typ av störning. Det räcker inte med att gissa. Notera att styrelsen inte kommer agera om den upplevda störningen visar sig vara normala vardagsljud som rimligen måste tolereras i ett flerfamiljshus.

Om det inte går att lokalisera varifrån störningen kommer så sätt upp en lapp – vänlig och konstruktiv – på allmän plats som i hissen eller dörren och be grannen att visa respekt och upphöra med det störade ljudet.

Jag vågar inte knacka på för jag är obekväm eller rädd för vad som kan hända. Då ringer du Securitas, på 010-470 53 00 så skickar de väktare. Om väktarna finner att det inte finns någon störning kan du bli betalningsskyldig för utryckningen. Om väktarna finner att en störning pågår så blir den som förorsakat störningen betalningsskyldig för utryckningen.

Jag upplever att grannen fortsätter att störa trots att jag påtalat störningarna flera gånger.
Då upprättar du en störningsjournal och skickar in den till styrelsen.

Hur skriver jag en störningsjournal?
Under en månads tid skriver du ned alla datum och klockslag då ljuden uppstått och vad det varit för slags ljud. Därefter mejlar du journalen till Brf Jaktens styrelse på styrelsen@jakten.nu eller lämnar en papperskopia i styrelsen brevlåda. I ett första skede vill styrelsen prata med alla inblandade för att få till en konstruktiv och hållbar lösning. Om inte detta går kan bostadsrättsföreningen vidta juridiska åtgärder mot boende som konsekvent stör grannarna.

Vad händer om grannen fortsätter att störa trots upprepade uppmaningar från styrelsen att upphöra med de störande ljuden?
I värsta fall – om styrelsen har blivit tvungna att upprepade gånger be den boende att upphöra med störningarna – kan den som stör förlora nyttjanderätten till bostaden. Det innebär att den som stör förlorar medlemskapet i föreningen och att lägenheten tvångsförsäljs av Kronofogden. Det är extremt sällsynt att detta sker, men det kan hända.

Jag upplever min granne som hotfull och aggressiv, vad gör jag då?
Polisanmäler. Det är enormt sorgligt att det ska behöva gå så långt, men har en granne hotat dig ska du polisanmäla. Vi vill att vår förening ska vara en trygg och säker plats för alla boende. Om någon döms för olaga hot eller trakasserier kan denne förlora nyttjanderätten till bostaden.

Var kan jag läsa mer om störningar och vad som gäller juridiskt?
Till exempel i Bostadsrättslagen, på bostadsratterna.se, domstol.se och kronofogden.se

Jag vill ta mitt ärende till domstol, kommer Brf Jakten att betala mina rättegångskostnader?
Nej. Och för allas bästa råder vi er att försöka lösa detta utan kostsamma och tidsödande rättegångar. Styrelsen vill hjälpa till så långt det är möjligt, men det förutsätter en samarbetsvilja från samtliga parter och en önskan om att hitta en gemensam lösning. Om styrelsen inte ser att en tillfredställande lösning kan nås, är vår rekommendation att de trätande grannarna engagerar Hyresnämnden för att medla i tvisten. Ta kontakt med dem genom hyresnamndenigoteborg@dom.se eller läs mer på domstol.se (den gamla hemsidan hyresnamnden.se finns inte längre).

Slutligen, vi hoppas att sunt förnuft och ömsesidig respekt ska räcka långt. Alla vi som valt att bosätta oss i Brf Jakten har gjort ett aktivt val att leva i ett flerfamiljshus. Det innebär att man måste tolerera vissa normala vardagsljud, men också att man måste visa respekt och hänsyn gentemot sina grannar. För den enes golv är den andres tak.