Gå till innehåll

Trivselregler

Var rädd om fastigheten
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla bostadsrättsägare gemensamt

Visa hänsyn
För att alla vi som bor i fastigheten ska trivas måste vi visa hänsyn. Ljud från andra lägenheter kan inte undvikas, men visa extra hänsyn mellan kl. 22.00 – 08.00 genom att sänka volymen!. Använd inte borr och hammare efter kl. 18.00 och inte under lördagar, söndagar och helgdagar.

Släpp inte in obehöriga
Släpp inte in obehöriga i fastigheten genom grind eller via porttelefon. Var inte ”snäll” och håll upp portar och grindar för personer du inte känner eller vet att de är boende här. Vi kan på så sätt slippa inbrott och skadegörelse. Våga fråga obehöriga!

Städa upp efter dig
Städa upp efter dig i entré, hiss och på viloplan när du renoverar eller om du tappar/spiller något flytande på golvet. Naturligtvis slänger vi inte heller skräp i entréer, trapphus och hissar.

Reparationsarbeten
Det är inte tillåtet att använda gemensamma utrymmen som arbetsplats eller förvaringsplats under reparationsarbeten i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för bortforsling av renoveringsmaterial och eventuell nedskräpning. Om du ska renovera under en längre tid (borrning slipning etc.) informera dina grannar genom att sätta upp en lapp i hissen/porten.

Bullertider
Störande renoveringsarbeten (t.ex. borrningar och slag i betongväggar, slipning av golv m.m.) får påbörjas tidigast kl. 08.00 och skall vara avslutade senast kl. 18.00. Efter kl. 18.00 får alltså borrmaskin ej användas, och inte heller får det förekomma spikande och bankande med hammare! Under lördagar och söndagar, samt på helgdagar och aftnar, får endast "tysta" arbeten utföras, såsom målning och tapetsering.

Ingen rastning av hundar på innergården
Naturligtvis är våra fyrfota vänner välkomna att vara på gården, dock inte för rastning som inkluderar kiss och bajs. Husdjur ska alltid vara kopplade. Se också till att din hund inte skäller om ni är ute sent på kvällen/natten på gården.

Uteplatser och balkonger
Mattor och sängkläder ska inte skakas eller vädras över balkongräcket.

Tvättstuga
Lämna tvättstugan i det trevliga skick som du själv skulle vilja finna den i. Efter användande, torka av golv samt rengör filter i torktumlaren och torka av maskiner och golv.

Cyklar
Cyklar ska förvaras i cykelrum eller i cykelställ på gården. De får inte parkeras i entréerna eller blockera portar och får inte heller förvaras på viloplanen enligt gällande regler från utryckningstjänsten.

Parkering av motorfordon
Parkering på mellangården är enbart tillåten för kortare stunder (max 10 minuter) eller på uppmärkta parkeringsrutor mellan kl. 07-21 med parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd hämtas på kontorstiden kl. 18.30–19.00 varje måndag.
Överträdelser beivras med en avgift som för närvarande ligger på 1 000 kr.

Källarförråd
Se till att källargångar hålls fria från föremål så att de kan fungera som utrymning vid eventuell brand. Undvik att förvara stöldbegärligt god i ditt förråd (det täcks normalt sett inte av hemförsäkringen) och förvara absolut inte brandfarliga ämnen i förrådet.

Gemensamma utrymmen
Våra våningsplan utanför lägenhetsdörrarna är föreningens gemensamma utrymmen och ska vara fria från material, även dörrmattor. Blockera heller inte, eller lämna skräp i, entréer, trapphus och hissar. Vid en eventuell brand, eller sjukdom, måste utryckningspersonal kunna ta sig fram obehindrat.

Grillning
Grillar finns både på innergården och på terrassen på 41:an. Tänk på att rengöra grillgallren efter grillning samt att tömma grillen från grillrester. Om ni föredrar att använda engångsgrillar ta då bort dem dagen efter då de har svalnat – och snälla, tänk på att de lämnar brännmärken både på bord och gräsmatta, så se till att de står på stenunderlag. Se till att inte lämna kvar någon tändvätska eller grillkol.

Grillning med kol- eller gasolgrill är absolut förbjuden på balkonger och uteplatser. Däremot är elektrisk grill är okej att använda.

Fåglar
Sommartid är måsar och duvor ett stort problem för oss, så snälla – mata dem inte!