Gå till innehåll

A-Ö

A

Andrahandsuthyrning
För information om vad som gäller för andrahandsuthyrning, se sidan Andrahandsuthyrningar.

Avgift
Medlemsavgiften administreras av SBC. I avgiften ingår Kabel-TV via Sappa, samt bredband via fiber (upp till 1 000 Mbit) från Halebop (Telia) .
Vid borttappad avgiftsavi kontakta SBC:s kundtjänst eller ladda ner din avi digitalt via SBC Hemma.

B

Bodelning
Har du frågor gällande bodelning kontaktar du föreningens ekonomiska förvaltare SBC på telefon 0771-722 722 eller e-post kundtjanst@sbc.se.

Boendeparkering

Boende på Långgatorna, som är folkbokförda i Göteborg Stad och är registrerade bilägare, kan genom Göteborgs Stad ansöka om boendeparkering (besök parkeringssidorna på Göteborg Stads webbplats).

Borrmaskin
Föreningen har en borrmaskin som medlemmar kan låna. Lån sker en vecka i taget och efter kö-system. Hämtning och återlämning av borrmaskinen sker på måndagar under kontorstiden kl. 18.30-19.00. Har du lånat borrmaskinen, vänligen lämna tillbaka den kl. 18.30.

Brandvarnare
Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Föreningen delade nyligen ut brandvarnare till alla lägenheter, men sedan är det upp till dig som medlem att se till att den fungerar och byta den om den går sönder. Testa batteriet med jämna mellanrum.

Bredband
Bredband via SAPPA ingår i lägenheten (upp till 1 000 Mbit). Den boende ombesörjer egen router.

Support: 0770-45 73 47 (VIP-nummer), alla dagar mellan 08.00-22.00
Chatt och svar på vanliga frågor:  sappa.se/kundsupport

Innan du kontaktar supporten, vänligen säkerställ att problemet inte ligger i din egen utrustning. Detta gör du genom att koppla in datorn med en nätverkskabel direkt i bredbandsuttaget vid dörren. Om bredbandet fungerar där är problemet kopplat till din utrustning, det vill säga din router eller telefondosa (om du har IP-telefoni).

Bullertider
Störande renoveringsarbeten (t.ex. borrningar och slag i betongväggar, slipning av golv m.m.) får påbörjas tidigast kl. 08.00 och skall vara avslutade senast kl. 18.00. Efter kl. 18.00 får alltså borrmaskin ej användas, och inte heller får det förekomma spikande och bankande med hammare! Under lördagar och söndagar, samt på helgdagar och aftnar, får endast "tysta" arbeten utföras, såsom målning och tapetsering.

C

Cyklar
I gårdsplan i varje uppgång, förutom Tredje Långgatan 37, Fjärde Långgatan 41 och Andra Långgatan 32, finns ett cykelrum som du kommer in i med din lägenhetsnyckel. Utanför 32:an/37:an finns ett utecykelrum med gallerdörr och utanför 39:an finns cykelställ.
Vi har även ett säkert rum för cyklar, mopeder och motorcyklar i källarplan/garaget,

Container
Varannan månad har vi tillsammans med Brf Skonaren en container på mellangården där man kan slänga trasiga möbler, kläder, julgranar, grovsopor eller och andra saker som man rensat ut från sitt hem eller förråd. Det som inte får slängas i containern är miljöfarligt gods (färg, lösningsmedel etcetera), byggmaterial och elektriska apparater (gäller även lampor, ljusslingor med mera).
Information om exakta datum sätts upp i god tid i hissar och informationstavlor.

F

Felanmälan
För felanmälan inom olika områden, se sidan Felanmälan.

Fläktar
Styrelsen måste kontaktas vid byte av köksfläkt!  Läs mer på sidan Regler vid ombyggnation.

Fönster och balkongdörrar
Glasen i fönster och balkongdörrar är enskild medlems ansvar, likaså insidan av fönster och balkong.

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie årsstämma ska enligt stadgarna hållas före juni månads utgång. Kallelse sitter längst fram i årsredovisningen, som delas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

Förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.

G

Garageplats
Föreningen driver tillsammans med grannföreningarna BRF Skonaren och BRF Galeasen Långgatornas Samfällighetsförening, LSF, som förvaltar garaget under Skonaren och Jaktens fastigheter. Månadsavgiften är 850 kronor för bil och 300 kronor för MC. Det tillkommer engångsavgift på 500 kr för programmering av garageöppnare, samt för MC-plats även 169 kr för nyckel. Om du vill ställa dig i kö för garageplats gör du detta via LSF:s hemsida.

Grillning
Grillning på balkong eller uteplats med kol - eller gasolgrill är inte tillåtet. Elektriskt grill är tillåten. På innergården har föreningen en grill och du kan naturligtvis även ta ner din egen grill på gården och grilla (dock inga engångsgrillar på gräsmattan, eftersom den då blir förstörd).

Gästlägenhet
Föreningen har en gästlägenhet på Fjärde Långgatan 41 som du som medlem kan hyra för 450 kronor per natt. Läs mer på sidan Gästlägenhet.

Glöggfest/adventsmys
Varje år i december bjuder föreningen in till glöggfest/adventsmys på innergården. Vi umgås kring granen, dricker glögg, äter pepparkakor och lyssnar på stämningsfull julmusik. Anslag sätts upp i god tid i hissar och informationstavlor samt publiceras här på hemsidan.

H

Hiss
I alla hissar finns en alarmknapp kopplad till Hiss-Teknik och som du kan trycka på om hissen stannar. Uppstår problem och du inte kommer fram via alarmknappen, ring Hiss-Teknik på 031-337 36 39.

I

Innergården
Föreningen har en innergård som under sommaren är en fin plats att njuta av sol, mat och sällskap. Hundar är välkomna att vara på gården men får inte rastas där. Om du röker, ta med dig en askkopp ner så att gården hålls ren och fin från fimpar. Tänk på att de flesta har sina sovrum mot gården och att ljud därifrån hörs tydligt. Som alltid, visa särskild hänsyn mellan kl. 22.00-08.00.

J

Jaktens bokhylla
I gårdsentrén till Fjärde Långgatan 45 hittar du Jaktens bokhylla där alla boende kan låna och lämna böcker.

K

Kontor
Brf Jaktens kontor ligger i garaget. Ta hissen i 45:an ner till våning –2 och gå ut mot garaget. Kontoret är på vänster sida.

OBS! Ska du lämna brev gör du det i Brf Jaktens brevlåda i fastighetsboxen som finns i 45:ans entréplan.

Kontorstid
Kontorstiden är måndagar kl. 18.30-19.00 med undantag för röda dagar och dag före helgdag. Under kontorstiden finns en styrelsemedlem på plats för att svara på frågor, låna ut verktyg med mera.

Källarförråd
Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. De flesta av dessa förråd finns belägna i källaren (garageplanet). Lås till förrådet står medlemmen för. Undantagna är de förråd som är utrustade med ventiler/kranar för vattnet och som fastighetsskötare och hantverkare, genom föreningen, måste kunna ha tillgång till vid akuta vattenskador eller för avstängning av vatten vid renovering. I dessa fall används i de flesta fall ett kodlås som föreningen står för.

L

Lokalhyresgäster
Föreningen har fyra lokaler på Andra Långgatan som är uthyrda för affärsverksamhet: King's Head, Queen's Head, Djurens Rätt och Velvet.

M

Motioner till årsstämman
Har du ett förslag du tycker är bra? Skriv en motion till årsstämman! Mall för motioner finns att ladda ner på sidan Årsstämma.

N

Nycklar
Till varje lägenhet hör 3 lägenhetsnycklar samt 3 postboxnycklar. Dessa ska ingå vid en överlåtelse/försäljning.

P

Passerbrickor
Till varje lägenhet hör 3 passerbrickor/taggar. Dessa ska ingå vid en överlåtelse/försäljning.

Porttelefon
Porttelefonen är kopplad till det telefonnummer som den boende har valt. Det fungerar både med fasta telefoner och mobiltelefoner.
Efter kl. 22.00 fungerar ej kortnumret, utan då slås i stället telefonnumret till den man ska besöka. Behöver du byta telefonnumret kopplat till porttelefonen kan du göra det själv i appen Aptus Home eller skicka in via formuläret HÄR.

R

Radonmätning
Radonmätning utfördes i februari 2021. Läs/ladda ner rapporten.

S

Servicekort
Servicekort sitter i samtliga anslagstavlor. Här kan du även läsa en digital version av servicekort_för_Brf_Jakten och ladda ner det till din dator.

Sophantering
Den 1 december 2023 går vi med i grannföreningen Skonarens sophanteringssystem, vilket innebär att hushållsavfallet delas upp i matavfall respektive restavfall/blandat avfall. För detta finns två sopnedkast på mellangården som ska användas. Se nedanstående filer för info om vad som ska slängas var samt vad som händer med matavfallet som vi slänger (filerna öppnas i en ny flik).

Störande ljud
Mellan kl. 22–08 ska extra hänsyn visas. Sänk gärna volymen på Tv:n och spela dator- och Tv-spel med lurar. Alla behöver respektera sina grannar, framförallt under kvälls- och nattetid. Renoveringsarbeten som förorsakar buller och störande ljud får endast ske under vardagar mellan kl. 08-18. Läs mer på sidan Störningar.

Stadgar
Föreningens stadgar hittar du på sidan Årsredovisningar & Stadgar.

Styrelsen
Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter. Styrelsemöte äger rum varje månad.

T

Takterrassen
Takterrassen nås via ingången till 41:an och alla boende är välkomna att använda den. Ordning- och trivselreglerna är desamma som på gården. Ta med dig allt du har tagit upp, städa efter dig och släng skräpet.

Tvättstugor
Information om föreningens tvättstugor finns på sidan Tvättstugor.

U

Underhållsplan
Föreningen har sedan 2019 en underhållsplan upprättad i samarbete med Sustend.

Utdrag ur lägenhetsregistret
Föreningens lägenhetsregister administreras av SBC. Om du vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret kontaktar du SBC på telefon 0771-722 722 eller e-post kundtjanst@sbc.se.

V

Väggdetektor
Föreningen har en väggdetektor som medlemmar kan låna. Lån sker en vecka i taget och efter kö-system. Hämtning och återlämning av väggdetektorn sker på måndagar under kontorstiden kl. 18.30-19.00. Om du har lånat väggdetektorn så vänligen lämna tillbaka den kl. 18.30.

Å

Årsredovisning
Föreningens årsredovisning hittar du på sidan Årsredovisningar & stadgar.